obrázok hotela

VITAJTE

Hotel poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách a dvoch apartmánoch so štandardným vybavením. Spolu s príjemným personálom Vám zabezpečí maximálne pohodlie a čo naj príjemnejší pobyt v našom regióne

PODUNAJSKÁ NÍŽINA

Rozkladá sa v juhuzápadnej časti SR popri najväčšej slovenskej rieke Dunaj, od ktorej prevzala svoje pomenovanie. Je rozsiahlou krajinnou oblasťou v rámci Malej Dunajskej kotliny. Člení sa na dva krajinné celky: Podunajskú rovinu a Podunajskú pahorkatinu. Podunajská rovina patrí k najúrodnejším

PONÚKAME

Rodinné dovolenky a rekreácie.
Seniorské pobyty.
Relaxačné pobyty.
Rodinné oslavy, plesy, stužkové, svadby, kary, promócie.
Škôly v prírode a letné tabory.